บูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลก เรื่องที่น่าสนใจ บูลลี่อาจจะทำให้ใครคิกมาก

Share
Copy the link

เพราะบูลลี่ไม่ใช่ และไม่เคยเป็นเรื่องตลก ร่วมสร้าง ‘สัญญาใจ’ สร้างบรรทัดฐานใหม่ การฟังเรื่องตลกไม่เพียงแต่ทำให้เราหัวเราะและมีความสนุกสนาน แต่ยังมีผลกระทบทางจิตวิญญาณและสุขภาพที่ดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจของเรา นำเสนอตลกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอาจเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของเรา